Dự án tòa nhà Viettel Hà Nam

Cung cấp và lắp đặt thiết bị điều hòa (GAS- R410A)

- Điều hòa trung tâm VRV-3 của Daikin.
- Tổng công suất 404HP
- Bao gồm 12 tổ giàn nóng và 81 giàn lạnh.Dự án tòa nhà Viettel Hà Nam