Tòa nhà Hỗn Hợp Sông Đà - Hà Đông

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió khu thương mại và dịch vụ văn phòng

- Điều hòa trung tâm Multi Plus 2 của LG.
- Tổng công suất 950HP
- Bao gồm 23 tổ giàn nóng và 201 giàn lạnh.Tòa nhà Hỗn hợp Sông Đà Hà Đông