Dự án nhà máy RFTECH Bắc Ninh

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện cho nhà máy RFTECH Bắc Ninh tại KCN VSIP Bắc Ninh- xã Phù Chẩn- thị xã Từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh bao gồm các hệ thống sau:
- Trạm biến áp 35kV
- Hệ thống tủ bảng điện 35kV.
- Hệ thống tủ bảng điện 0,4kV.
- Hệ thống giám sát, điều khiển, vận hành toàn nhà máy.
- Hệ thống chiếu sáng toàn nhà máy.
- Hệ thống loa thông báo.
- Hệ thống tiếp địa toàn nhà máy.
- Hệ thống thông tin, điện thoại.
- Hệ thống chống sét.
- ....