Dự án thủy điện Ngòi Hút 2

Vị trí
: Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
Kiểu Tuabin
: Tuabin gáo trục đứng, 6 vòi phun
Cột nước tính toán
: 322.5 m
Công suất lắp máy
: 2 x 24,000 kW + 10% COL