Dự án thủy điện Nậm Ban 1

Dự án thủy điện Nậm Ban 1

Vị trí
: xã Nậm Ban-Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Kiểu Tuabin
: Tuabin Francis trục ngang
Cột nước tính toán
: 106.01 m
Công suất lắp máy

: 2 x 3150 kW