Dự án thủy điện Bắc Nà

Dự án thủy điện Bắc Nà

Vị trí
: Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
Kiểu Tuabin
: Tuabin gáo trục đứng, 4 vòi phun
Cột nước tính toán
: 279.00 m
Công suất lắp máy

: 2 x 8500 kW