Dây truyền sơn sửa, kiểm định bình áp lực

Cung cấp, lắp đặt và tích hợp dây truyền sửa chữa bình gas, khí nén áp lực và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo tại nhà máy Mạnh Quang- Khu công nghiệp Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng bao gồm:

- Hệ thống cơ điện.
- Dây truyền sơn.
- Thiết bị kiểm định.