Dây truyền khí nén gas- Nam Định

Cung cấp, lắp đặt và tích hợp dây truyền sửa chữa bình gas, khí nén áp lực và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo tại nhà máy Thiên Minh-Khu công nghiệp Hòa Xá - Nam Định.